Dự án đầu tư:

Các dự án tiêu biểu tại thị trường Khu du lịch Bắc Bán Đảo Cam Ranh: