thue bds

Ký gửi bán lại/cho thuê

Gói dịch vụ ký gửi “7 ngày Bán dễ – cho thuê nhanh”, đảm bảo lợi nhuận cao nhất có thể cho khách hàng, minh bạch và hợp lý.