Xây dựng, thiết kế & thi công nội thất

Bên cạnh hoạt động đầu tư & môi giới bất động sản tại Golden Bay, Floriland còn phát triển thêm các lĩnh vực thiết yếu liên quan bao gồm: Xây dựng, Thiết kế – thi công nội thất.